Sigurður Egill Karlsson
Aðstoðarm.fasteignasala og skjalavinnsla